BERITA

AGENDA

PENGUMUMAN

BEASISWA

Semester VIII

Semester VIII                                      << sajian mata kuliah semester 1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8

No. Nama MK (Wajib) Sks JS Kel. MK Prasyarat Dosen Pengampu Ket.
1. Uji Komprehensip 2          
2. Skripsi 6          
3. KKN 4          
4. Magang 4          
  Jumlah 16          
Shared:

PENGUMUMAN

dasdas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

27 Februari 2018

dasdas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

23 Februari 2018

dasdas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

30 Agustus 2017

dasdas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

20 Februari 2017

dasdas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

20 Februari 2017

dasdas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

13 September 2016