SK Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) 18 Februari 2022

Format PDF dapat diunduh pada TAUTAN ini selengkapnya

SK Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) 20 Januari 2022

Format PDF dapat diunduh pada TAUTAN ini Surat Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir Per Dosen* No. Nama Dosen Pembimbing 01. Arif Luqman Hakim, S.E.I., M.E. 02. Fadilla Muhammad Mahdi, S.E., M.Si. 03. Imamul Hakim, S.E., M.Sh. 04. Muslikhati, S.E., M.E selengkapnya

SK Ujian Tugas Akhir (Skripsi) 10 Januari 2022

Format PDF bisa diunduh di SINI Surat Tugas Dosen Penguji Tugas Akhir Per Dosen* No. Nama Dosen Penguji 01. Arif Luqman Hakim, S.E.I., M.E. 02. Fadilla Muhammad Mahdi, S.E., M.Si. 03. Imamul Hakim, S.E., M.Sh. 04. Mochamad Novi Rifa'i, M.A., M.E. selengkapnya

SK DPL Praktik Kerja Nyata (20/12/2021)

Format PDF dapat diunduh pada tautan di SINI selengkapnya

SK Ujian Tugas Akhir (Skripsi) 23-24 Desember 2021

Format PDF bisa diunduh di SINI Surat Tugas Dosen Penguji Tugas Akhir Per Dosen* No. Nama Dosen Penguji 01. Agustin Dwi Haryanti, S.E., MM.Ak. 02. Arif Luqman Hakim, S.E.I., M.E. 03. Fadilla Muhammad Mahdi, S.E., M.Si. 04. Fitrian Aprilianto, S.E., M selengkapnya

SK Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) 17 Desember 2021

Format PDF dapat diunduh pada TAUTAN ini Surat Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir Per Dosen* No. Nama Dosen Pembimbing 01. Agustin Dwi Haryanti, S.E., MM.Ak. 02. Arif Luqman Hakim, S.E.I., M.E. 03. Fadilla Muhammad Mahdi, S.E., M.Si. 04. Fitrian Apri selengkapnya
Shared: