mata kuliah

Sajian Matakuliah Program Studi Ekonomi Syari’ah

SEMESTER JUMLAH SKS DOWNLOAD
I 19 SEMESTER I
II 19 SEMESTER II
III 23 SEMESTER III
IV 23 SEMESTER IV
V.1 18 SEMESTER V.1
V.2 19 SEMESTER V.2
VI.1 21 SEMESTER VI.1
VI.2 22 SEMESTER VI.2
VII.1 14 SEMESTER VII.1
VII.2 12 SEMESTER VII.2
VIII 16 SEMESTER VIII
TOTAL 206  
Shared: